Gepatenteerde Software

Aexd.net

Aexd.net stelt onderzoekers in staat om Experimenten te Onderzoeken (DOE) op een correcte en makkelijke manier, zonder vereiste voorkennis van statistieken. De gebruiker wordt begeleid in het beslissen over welk type ontwerp wordt geadviseerd en hoe een gegenereerd model geïnterpreteerd moet worden. Gebaseerd op elk van deze beslissingen worden onlogische of incorrecte opties verborgen, zodat de gebruiker alleen de meest logische informatie gepresenteerd krijgt voor elke specifieke situatie.
.
Aexd.net verzorgt ook het genereren van statistische verslagen, tabellen en figuren door het automatisch genereren van alle interessante data voor interpretatie van het toegepaste model in drie stappen:

  1.   Creatie van experimentele ontwerptabel en experimentele resultaten
  2.   Statistische analyse van resultaten door het genereren van een model en statistische verificatie of het model juist is of dat de gebruiker verder moet gaan met de parameters die de grootste invloed hebben
  3.   Dashboards met 3D oppervlakken en contourdiagrammen voor interactieve visualisatie van alle interacties tussen allemvariabelen.

.
Alle gegenereerde tabellen en figuren kunnen geëxporteerd worden naar programma’s zoals Microsoft Excel, Word en PowerPoint. Alle figuren, inclusief de 3D oppervlakken, zijn direct beschikbaar in publicatie-geschikte resolutie.

online design of experiments | software DOE | experimental design

Handleiding Aexd.net

Deze handleiding is geïntegreerd in Aexd.net. Als er één reden is waarom Aexd.net boven andere Experimenteel onderzoekstools (DOE-tools) uitsteekt, is dat vanwege de gedetailleerde begeleiding van elke stap van het onderzoeksproces met voorbeelden, van het instellen van uw onderzoek tot het analyseren van de resultaten. Daarnaast geven korte tip-ballonnen een snelle uitleg voor kleine of belangrijke details, zodat u niet de documentatie hoeft te doorzoeken om te vinden wat u wilt weten.

3 fasen

Aexd.net laat u werken in een drie-fase proces:
.

  1.   Definitie van het onderzoek op de Design pagina
  2.   Statistische analyse van de resultaten op de Analyse pagina
  3.   Visuele 3D oppervlakte analyse op de Surface
online design of experiments | software DOE | experimental design

Start gemakkelijk

Start het onderzoek via het hoofdmenu: Designs → Create new design
.
U wordt doorverwezen naar de Start-sectie van de Design-pagina. Hier vult u een titel in, kiest u het aantal (on)afhankelijke variabelen en klikt u op OK om een nieuw ontwerp te creëren.

online design of experiments | software DOE | experimental design

Toelichting & Tip's

Geïntegreerd in het creatieproces wordt deze handleiding voortgezet in de vorm van uitleg per sectie. De eerste keer dat u start met het creëren van een experimenteel ontwerp, bijvoorbeeld, ziet u een uitleg over de velden die u moet invullen en welke kennis belangrijk zijn in een specifieke sectie. De volgende keer wordt de uitleg standaard verborgen, maar deze is terug te lezen door het vraagteken aan te klikken.
.
Als de muis op bijna elk label, elke tabeltitel, figuurtitel, etc. staat, zal er een kleine tip-ballon te voorschijn komen. Soms hangt de inhoud van de ballon af van de eigenlijke waarde van het element waar de muis op staat. Zo leest u alleen bruikbare suggesties die bij de specifieke situatie horen.

Experimentele fase

Nadat uw onderzoeksplan af is, is het tijd voor de experimenten. Deze moeten exact worden uitgevoerd volgens het onderzoeksplan. U moet controleren of de hele planning fysiek mogelijk is, omdat elke conditie van iedere behandeling exact volgens plan moet verlopen.
.
Vanuit ervaring en intuïtie kunt u vaak voorspellen dat de uitkomst van een bepaalde behandeling ‘slecht’, ‘ver verwijderd van het gewenste optimum’ is. U zult condities gebruiken die, hoewel fysiek mogelijk, nooit zullen voorkomen in een industriële context. Zelfs als deze zich voordoen, voorkom dat u onnauwkeurig te werk gaat. Het is van cruciaal belang dat u exact weet hoeveel de resultaten van een behandeling afwijken vergeleken met de andere behandelingen, zodat de hele set experimenten nuttig kan zijn in het voorspellen van de afhankelijkheid van uw proces op de onafhankelijke variabelen.

online design of experiments | software DOE | experimental design

Als de experimenten sequentieel worden uitgevoerd, is het goed gebruik om de experimenten niet in dezelfde volgorde uit te voeren als in het onderzoeksplan, maar om een willekeurige volgorde te gebruiken. Dit is van speciaal belang voor centrale punten. Voer bijvoorbeeld eerst een behandeling uit op een centraal punt uit als eerste experiment, opgevolgd door willekeurige behandelingen (inclusief axiale punten, als deze aanwezig zijn), dan door een ander centraal punt, dan weer door verscheidene willekeurige behandelingen, etc.
.
Zodra alle behandelingen volgens plan uitgevoerd zijn, vult u de resultaten (d.w.z. de waarden van de responsvariabelen) in de meest rechtse kolom in.
.
Hier staat een voorbeeld van een experimenteel onderzoeksplan om de optimale voorwaarden voor het verwijderen van vlekken uit was te ontdekken. U kunt dit voorbeeld gebruiken om Aexd.net te proberen. Om dit te doen, creëer een ontwerp met drie onafhankelijke variabelen, één afhankelijke variabele, een CCRO-ontwerp en high/low levels van 30-60, 8-30 en 16-60 voor ‘Temp’, ‘Bleek, en ‘Draaien respectievelijk. Vervolgens vult u in de Ontwerpen-en-Resultatentabel de responsvariabele (‘Vlekken’) zoals in de rechtertabel.

Analyse

Aexd.net biedt u een makkelijke manier om basale statistische analyse uit te voeren. Zodra de Ontwerpen-en-Resultatentabel beschikbaar is op de Ontwerppagina, zal een nieuwe set knoppen verschijnen in de rechterbovenhoek van de pagina: Ontwerp, Analyse en Oppervlak.

Klik op de Analyse-knop om door te gaan van de Ontwerppagina naar de Analysepagina. Hier worden verscheidene nuttige tabellen en diagrammen gepresenteerd. Voor een experimenteel ontwerp dat bijvoorbeeld bedoeld is voor Screening (Plackett-Burman of CCD) helpen deze resultaten u om de meest belangrijke parameters te filteren, die u vervolgens in staat stellen om een centraal composiet roterend ontwerp (CCRO) te maken met enkel de onafhankelijke variabelen die ertoe doen. Deze stap, die vaak veel onnodig werk en moeite bespaart, geeft u meer tijd om uitzonderlijke artikelen te schrijven om uit te brengen!
.
You can interactively verify how changing the level of significance influences the Pareto Diagram or the F-test by just moving a slider. For a CCRD design, you can even exclude some independent variables or interactions from the model to increase the degrees of freedom and see the results immediately.

online design of experiments | software DOE | experimental design

U kunt op een interactieve manier verifiëren hoe het veranderen van het significantieniveau het Paretodiagram of de F-test beïnvloedt door simpelweg een schuif op en neer te bewegen. Voor uw CCRO-ontwerp kan u zelfs sommige onafhankelijke variabelen weglaten, of interacties van het model, om de vrijheidsgraad te verhogen. Hiervan ziet u dan direct de resultaten.

online design of experiments | software DOE | experimental design
online design of experiments | software DOE | experimental design
online design of experiments | software DOE | experimental design

Hier ziet u een voorbeeld: een Screening-ontwerp dat eerder is uitgevoerd en na de creatie van een compleet CCRO-ontwerp met de meest significante variabelen worden een aantal relevante statistische analyseresultaten getoond. U kunt nu verifiëren dat de variabelen klaarblijkelijk significant zijn, zowel als welke interacties dat zijn. Daarnaast kunt u van de getoonde informatie concluderen of het gegenereerde model statistisch onderbouwd is of dat aanpassingen mogelijk en/of nodig zijn. Waar andere DOE-software u uw proces laat modelleren, zelfs als dit statistisch gezien niet logisch is (in andere woorden, u onzinnig onderzoek te laten produceren) waarschuwt Aexd.net u hoe u de analyse moet interpreteren en legt het uit, waar mogelijk, wat u moet doen als de statistische tests voor uw data niet succesvol zijn.
Als u tevreden bent met de behaalde regressie van uw model, zult u een vereist aankruisvak zien onder de Anovatabel. Kruis dit aan zodat u naar de Oppervlakpagina kan gaan.

Oppervlakken

Van de Ontwerp- of Analysepagina gaat u naar de Oppervlakkenpagina door te klikken op de knop ‘Surfaces’ recht bovenaan het scherm. Aexd.net genereert nu automatisch interactieve 3D-oppervlakkengrafieken en contourdiagrammen voor elke mogelijke combinatie van onafhankelijke variabelen. Klik op een oppervlakgrafiek, houdt ingedrukt en beweeg de muis om het 3D-oppervlak van andere hoeken te bekijken. Hieronder kunt u statische (non-interactieve) voorbeeldafbeeldingen zien.

online design of experiments | software DOE | experimental design
online design of experiments | software DOE | experimental design
online design of experiments | software DOE | experimental design

Elke plot laat u de afhankelijkheid van de responsvariabele (hier: ‘Vlekken’ op de verticale as) van twee onafhankelijke variabelen (ieder op één van de horizontale assen die de onderkant van het oppervlak zijn; bijvoorbeeld ‘Draaien’ en ‘Bleek’). In het contourdiagram zijn de laatstgenoemden de x- en y-assen van het diagram. Zo kan één onafhankelijke variabele, als u er drie hiervan in uw model heeft in plaats van twee, niet verschijnen in de grafiek en is deze vastgezet op een bepaalde waarde. Een ‘vastgezette variabele’ zal dan een ‘parameter’ genoemd worden. In een dergelijk geval, of als er nog meer parameters zijn, zal een hulpmiddel verschijnen zoals in de onderstaande afbeelding, die u de waarde van de variabelen en de parameter(s) laat zien in het wit. Als u met uw muis over dit hulpmiddel beweegt, zult u schuiven zien verschijnen. U kunt deze op en neer bewegen om interactief te zien hoe het veranderen van een parameter de 3D- oppervlakgrafiek en het contourdiagram beïnvloedt. Dit maakt het leren en begrijpen van de werking van uw proces, en van het vinden van een optimum, minimum of gewenste waarde, erg makkelijk.

Waar staan mijn designs?

Al uw ontwerpen worden automatisch opgeslagen als u veranderingen doorvoert. U kunt een overzicht vinden via het hoofdmenu menu → Designs → My designs. Om een ontwerp te verwijderen, selecteert u het en klikt u op het rode kruis onderaan de tabel.

online design of experiments | software DOE | experimental design

Meest gestelde vragen (FAQ)

Hoe start ik een onderzoek?

Start het onderzoek via het hoofdmenu:
.
Designs -> Create new design

Ik heb een onderzoek verwijderd, wat nu?

Oeps... stuur een e-mail naar info@aexd.netWij kijken wat we voor u kunnen doen. Zet in deze mail het id-nummer van uw ontwerp of de datum waarop u het verwijderd hebt. Wanneer u een mail stuurt, gebruik dan het e-mailadres dat u ook gebruikt om op uw account in te loggen voor identificatie.

Hoe citeer ik Aexd.net in mijn wetenschappelijke publicatie?

Als u Aexd.net gebruikt voor onderzoek, zult u het moeten citeren als hulpmiddel in uw publicatie. Elk wetenschappelijk tijdschrift kan een specifiek format hebben voor het citeren van software. Als u uw formatbeschrijving niet kan vinden op de website van uw uitgever, kan u over het algemeen dit softwarepakket als volgt citeren:
.
In uw Materiaal & Methode-sectie, schrijft u:
Aexd.net, Alleviating Science, is gebruikt om het experimentele ontwerp te genereren. U zal mogelijk willen uitbreiden over de niveauwaardes en het experimentele ontwerp.
.
In de Resultaten-sectie, schrijft u:
De resultaten zijn geanalyseerd door het gebruiken van Aexd.net, Alleviating Science. U zal mogelijk willen uitbreiden over de gestandaardiseerde effecten, de Analyse-van-Variatie (ANOVA) tabel en de interactie-effecten zoals deze gevisualiseerd zijn in het Dashboard.
.
Vervolgens, in de bibliografie:
Aexd.net, versie 1.0.33, Alleviating Science, Heerlen, Nederland, 2019; software beschikbaar op http://aexd.net
.
of
.
Zautsen, R.R.M. (2019). Alleviating Science: Aexd.net (Versie 1.0.33) [Software]. Beschikbaar op www.aexd.net
.
of
.
Zautsen, R.R.M. (2019). Aexd.net (Versie 1.0.33) [software]. Nederland: Alleviating Science. Verkregen op https://aexd.net

Is our data secure?

Ja, uw data is zeker veilig. De data is alleen toegankelijk voor u of iemand met wie u uw wachtwoord hebt gedeeld.
.
Vergeleken met lokale opslag, is het in de praktijk veiliger en slimmer om confidentiële data op te slaan in een centraal, goed beveiligd servercomplex. Wanneer een PC of laptop geïnfecteerd is door een virus, kan deze mogelijk lokaal opgeslagen data verkrijgen en doorsturen naar de makers of gebruikers van dat virus, een risico dat u niet loopt door het gebruik van Aexd.net. Fysiek toegang verkrijgen tot uw PC of laptop en snel data kopiëren is een reëel risico, vergeleken met de onmogelijkheid om fysiek toegang te verkrijgen tot uw data op de servers van Aexd.net. Deze zijn namelijk professioneel bewaakt, 24 uur per dag, met enkel biometrische toegangsmethoden.
.
Fysiek wordt de data opgeslagen in Amsterdam, Nederland, en wordt deze behandeld volgens de Europese Modelclausules, goedgekeurd door de Europese commissie en de Europese Unie’s autoriteiten voor databescherming. De Europese Modelclausules geven garantie dat alle noodzakelijke dataprivacybeveiliging op elke locatie in de wereld wordt toegepast. Ook wordt voldaan aan Organization Controls 2 (SOC 2), Type II verslag, een evaluatie van naleving van criteria voor operationele controle, gesteld door het Amerikaans Instituut voor Gecertificeerde Publieke Accountants (AICPA) Trust Service Principes. Deze principes definiëren een adequaat controlesysteem en stellen industriestandaards vast voor het veiligstellen van data & informatie van klanten. Verdere toereikende privacybeveiliging wordt gegarandeerd door Safe Harbor de Safe Harbor-certificatie na te leven, dat voor in de V.S. gevestigde bedrijven een belangrijke manier is om hindernissen in zakelijke handel met de EU of vervolging door de Europese autoriteiten onder Europese privacywetgeving te vermijden. De verzorger van de fysieke servers is een belangrijk lid van de Cloud Security Alliantie, dat een non- profitbedrijf is met als missie het promoten van het gebruik van de beste praktijken voor beveiligingszekerheid op Cloud computing-gebied. Een van de werkingen die de Cloud Security Alliantie gebruikt om haar missie na te streven is het Veiligheid, Vertrouwen en Zekerheidsregister (STAR) – een gratis, publiekelijk toegankelijk register dat de veiligheidscontrole documenteert die wordt gebruikt door verscheidene Cloud computingproducten. De interne veiligheidscontrole voldoet aan Betalingskaart Industrie (PCI) regels en wordt bijgestaan door het gebruik van veiligheidshandleidingen van gerenommeerde verificateurs van een derde partij, verder beveiligd door bewezen fysieke en omgevingscontrolemechanismen, die strikt informatiebeveiligingsbeleid naleven.

Support